Electrotehnica

Scopul activităților de la cercul de Electrotehnică este de a oferi copiilor cunoştinţe, a le forma abilităţi, atitudini şi deprinderi referitoare la fenomenele, legile, principiile şi mărimile electrotehnice, la aplicaţiile şi utilizările acestora în domeniul electric, la măsurarea mărimilor electrice. Acestea vor asigura copiilor baza necesară pentru cunoaşterea şi utilizarea unei game largi de componente, echipamente şi aparate electrice/electronice, pe care le vor utiliza în viața de zi cu zi, la școală, acasă sau în activitățile de recreere.

Activităţile programate să se desfăşoare folosesc multe din cunoștințele dobândite de copii în zona formală a educației lor (la discipline din trunchiul comun: matematică, fizică, chimie, biologie, educaţie tehnologică) și contribuind la întărirea motivaţiei pentru studiul STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

În activitățile cercului de Electrotehnică se promovează educația STEM prin utilizarea metodelor de predare bazate pe explorare, investigare și anchetă, și se vor prezenta/promova  modele de cariere în domeniul STEM, în așa fel încât copiii să regăsească exemple demn de urmat. Prin participarea unui copil la cercul Electrotehnică se inițiază alfabetizarea lui ştiinţifică. Prin studiul materiei Electrotehnică ne propunem să stimulăm dorinţa copiilor de a învăţa şi de a se acomoda cu transformările care au loc în domeniul prelucrării şi transmiterii informaţiei cu mijloace moderne, de a se familiariza cu noţiunile specifice electricităţii.

În ultimii ani asistăm la o dezvoltare în ritm susţinut a utilizării calculatoarelor electronice, spectrul aplicaţiilor în diferite domenii de activitate îmbogăţindu-se continuu, numărul utilizatorilor acestor aparate mărindu-se simţitor. Odată cu creşterea complexităţii calculatoarelor şi a programelor instalate în acestea, este necesară însuşirea modului de operare pe calculator încă din clasele mici, de la cele mai fragede vârste. Pe de altă parte, nu toţi copiii au acasă calculatoare, deci aceștia au posibilitatea utilizării unui computer, în cadrul orelor de cerc. Ei sunt  ajutaţi să înveţe modul de operare a unui computer, pentru a-l putea folosi ca instrument de lucru şi în cadrul studierii altor discipline.

În cadrul orelor de cerc, copii își dezvoltă un comportament responsabil în privința respectării normelor de securitate și sănătate în muncă și în cazul apariției unor situații de urgență, deprinderile de utilizare a unui sistem de calcul şi a unor produse soft de largă răspândire,  gândirea algoritmică,  deprinderilor necesare activităţii individuale şi în echipă.

Ei conştientizează conexiunile dintre informaţie şi societate, conexiunea energie electrică-viaţa de zi cu zi, își formează capacitatea de a utiliza instrumente tehnice și  de a comunica utilizând mijloacele specifice unui sistem informaţional

Înţelegerea impactului tehnologiilor în societate precum şi a conexiunilor dintre tehnologia informaţiei, a comunicaţiilor şi alte obiecte de studiu, atitudinea  pozitivă, motivaţie şi interes faţă de muncă şi învăţare permanentă, sunt câteva dintre obiectivele activității de cerc.

Adresa

Bulevardul Carol I 24,

Drobeta Turnu Severin, Mehedinti

  • Telefon +4 0252311189

  • pcdrobetaturnuseverin@gmail.com

  • Program: Luni-Vineri: 08-19, Sambata-Duminica: 08-14

Newsletter

Aboneaza-te pentru a primi cele mai noi informatii

Search