Legumicultura

Scopul activităţii educaţionale extrașcolare la cercul de Legumicultură este de a dezvolta cunoștinţe, deprinderi, abilităţi, în vederea practicării unei agriculturi sustenabile - explorarea și exploatarea resurselor naturale care permit conservarea și protejarea mediului înconjurător și de a fundamenta noi aitudini faţă de mediu și de beneficiile pe care acesta le aduce societăţii la nivel economic și social.

Conținuturile sunt abordate prin descoperire și experimentare, utilizând modele diversificate de reprezentare a realității înconjurătoare.
Accentul este pus pe dezvoltarea gândirii ecologice a copiilor, trebuie sǎ li se formeze o culturǎ a mediului, prin care devin sensibili la recunoaşterea şi menţinerea valorilor mediului natural şi antropic, să fie capabili de a soluționa creativ problemele de mediu. Prin conţinuturile şi activităţile derulate, cercul de Legumicultură are ca scop şi formarea conştiinţei ecologice în rândul copiilor și tinerilor, învǎţarea acestora cum sǎ convieţuiascǎ conştienţi și în armonie cu mediul, angajarea într-un stil  de viaţǎ ecologicǎ al generaţiilor viitoare, pentru a fi apte sǎ pǎstreze calitatea mediului înconjurător - natural și antropic -   şi sǎ împiedice agravarea crizei de mediu.

În cadrul activităților cu caracter agricol, caracterul recreativ, relaxant, ludic al activităților desfășurate, sprijină elevul în descoperirea lumii și vieții, a mediului înconjurător.

În același timp, fiind vorba de o activitate    în echipă, copiii capătă cu claritate conștiința valorii colective și individuale, însușirea de aș aprecia rezultatele acțiunilor ce le întreprinde, perseverența, inițiativa, capacitatea de a se alătura și armoniza eforturile cu ceilalți membrii ai colectivului. 
De menționat că activitățile se desfășoară în timpul liber al elevilor, îmbinând utilul cu frumosul și îndeplinind multiple funcții educative pe plan cognitiv, motivațional, afectiv și axiologic.
Copiii își formează  priceperi, deprinderi și atitudini care, îi vor ajuta să se orienteze profesional, dar în primul rând îi vor ajuta să devină caractere puternice, oameni adevărați, viitorul unei națiuni și speranța comunităților în care trăiesc.

Adresa

Bulevardul Carol I 24,

Drobeta Turnu Severin, Mehedinti

  • Telefon +4 0252311189

  • pcdrobetaturnuseverin@gmail.com

  • Program: Luni-Vineri: 08-19, Sambata-Duminica: 08-14

Newsletter

Aboneaza-te pentru a primi cele mai noi informatii

Search